Novičke

Pole & Fly 4 – 4th of September 2021 / 4. september 2021


Pandora – Art of Pole iz Maribora s plesom ob drogu že več let povezuje, izobražuje in sklepa nova prijateljstva. Tokrat z intenzivnimi celodnevnimi delavnicami v okviru dogodka Pole & Fly širimo svoja poznanstva tudi čez meje.
Čez cel dan se bo tako zvrstilo 7 različnih delavnic, kjer se bomo učili novih trikov in akrobacij v zraku na drogu, obroču in v blagu/vrečah. Delavnice bodo vodili 4 inštruktorji.
Trening pri nas, ni samo trening, je oblika druženja in zabave, za kar si tisti, ki nas še ne poznate, rezervirajte dodaten čas. Vabljeni!

Delavnice

  • Pole Tricks – 𝑃𝑜𝑙𝑒 𝑁𝑖𝑐𝑘
  • Pole Exotic – 𝐵𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎 𝐵𝑖
  • Aerial Tricks – 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜
  • Aerial Hoop – 𝑀𝑎𝑛𝑐𝑎

Pandora – Art of Pole from Maribor has been connecting, educating and making new friendships for many years through pole dance. This time with intensive all-day workshops, as part of the Pole & Fly event, we are spreading our acquaintances also across the borders.
Throughout the day, there will be 7 different workshops, where we will learn new tricks and stunts on the pole, the ring and the silk. Workshops will be guided by 4 instructors.
Training with us is not just training, it is a form of socializing and entertainment, so those of you, who do not know us yet, book extra time for the event. Come join us!

Workshops

  • Pole Tricks – 𝑃𝑜𝑙𝑒 𝑁𝑖𝑐𝑘
  • Pole Exotic – 𝐵𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎 𝐵𝑖
  • Aerial Tricks – 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜
  • Aerial Hoop – 𝑀𝑎𝑛𝑐𝑎

MORE INFO &  APPLICATIONS: info@pandora-artofpole.com
INFORMACIJE & PRIJAVE: info@pandora-artofpole.com

Did you like this? Share it!